JAVASCRIPT LÀ GÌ? ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA JAVASCRIPT

0
469
JAVASCRIPT LÀ GÌ? ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA JAVASCRIPT
JAVASCRIPT LÀ GÌ? ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA JAVASCRIPT

JavaScript là gì?

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình máy tính năng động. Nó rất nhẹ và được sử dụng phổ biến như một phần của các trang web, việc triển khai cho phép tập lệnh phía máy khách tương tác với người dùng và tạo các trang động. Nó là một ngôn ngữ lập trình được giải thích với khả năng hướng đối tượng.

JavaScript là gì?
JavaScript là gì?

Js lần đầu tiên được gọi là LiveScript, nhưng Netscape đã đổi tên thành JavaScript, có thể là do có nguồn cảm hứng được tạo ra bởi Java. JavaScript xuất hiện lần đầu tiên trong Netscape 2.0 vào năm 1995 với tên LiveScript . Lõi đa năng của ngôn ngữ đã được nhúng trong Netscape, Internet Explorer và các trình duyệt web khác.

Đặc tả ECMA-262 đã xác định phiên bản chuẩn của ngôn ngữ JavaScript cốt lõi.

  • JavaScript là một ngôn ngữ lập trình nhẹ, dễ trình bày.
  • Được thiết kế để tạo các ứng dụng tập trung vào mạng.
  • Bổ sung và tích hợp với Java.
  • Bổ sung và tích hợp với HTML.
  • Mở và đa nền tảng

JavaScript phía máy – khách

Js phía máy – khách là hình thức phổ biến nhất của ngôn ngữ. Tập lệnh nên được bao gồm trong hoặc được tham chiếu bởi một tài liệu HTML để mã được trình duyệt diễn giải.

Điều đó có nghĩa là một trang web không cần phải là HTML tĩnh, nhưng có thể bao gồm các chương trình tương tác với người dùng, kiểm soát trình duyệt và tự động tạo nội dung HTML.

Cơ chế phía máy khách Js cung cấp nhiều lợi thế so với các tập lệnh phía máy chủ CGI truyền thống. Ví dụ: bạn có thể sử dụng JavaScript để kiểm tra xem người dùng đã nhập địa chỉ email hợp lệ trong trường biểu mẫu chưa.

Mã JavaScript được thực thi khi người dùng gửi biểu mẫu và chỉ khi tất cả các mục nhập hợp lệ, chúng sẽ được gửi đến Máy chủ Web.

JavaScript có thể được sử dụng để bẫy các sự kiện do người dùng khởi tạo, chẳng hạn như nhấp vào nút, điều hướng liên kết và các hành động khác mà người dùng bắt đầu rõ ràng hoặc ngầm định.

Ưu điểm của JavaScript

Ưu điểm của việc sử dụng JavaScript là:

Ít tương tác với máy chủ – Bạn có thể xác thực đầu vào của người dùng trước khi gửi trang đến máy chủ. Điều này giúp tiết kiệm lưu lượng máy chủ, có nghĩa là tải ít hơn trên máy chủ của bạn.

Phản hồi ngay lập tức cho khách truy cập – Họ không phải đợi tải lại trang để xem họ có quên nhập nội dung nào không.

Tăng tính tương tác – Bạn có thể tạo các giao diện phản ứng khi người dùng di chuột qua chúng hoặc kích hoạt chúng thông qua bàn phím.

Giao diện phong phú hơn – Bạn có thể sử dụng JavaScript để bao gồm các mục như các thành phần kéo và thả để trượt Giao diện phong phú cho khách truy cập trang web của bạn.

Hạn chế của JavaScript

Chúng tôi không thể coi JavaScript là ngôn ngữ lập trình chính thức. Nó thiếu các tính năng quan trọng sau:

Js phía máy khách không cho phép đọc hoặc ghi tệp. Điều này đã được giữ vì lý do an ninh.

Js không thể được sử dụng cho các ứng dụng mạng vì không có hỗ trợ như vậy.

Js không có bất kỳ khả năng đa luồng hoặc đa xử lý nào.

Một lần nữa, Js là ngôn ngữ lập trình nhẹ, được giải thích cho phép bạn xây dựng tính tương tác vào các trang HTML tĩnh.

Công cụ phát triển Js

Một trong những thế mạnh chính của JavaScript là nó không yêu cầu các công cụ phát triển đắt tiền. Bạn có thể bắt đầu với một trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad. Vì nó là ngôn ngữ được dịch trong ngữ cảnh của trình duyệt web. Bạn thậm chí không cần mua trình biên dịch.

Để làm cho cuộc sống của chúng tôi đơn giản hơn. Các nhà cung cấp khác nhau đã đưa ra các công cụ chỉnh sửa Js rất hay. Một số trong số họ được liệt kê ở đây:

Microsoft FrontPage – Microsoft đã phát triển một trình soạn thảo HTML phổ biến có tên FrontPage. FrontPage cũng cung cấp cho các nhà phát triển web một số công cụ JavaScript để hỗ trợ tạo các trang web tương tác.

Macromedia Dreamweaver MX – Macromedia Dreamweaver MX là trình soạn thảo HTML và JavaScript rất phổ biến trong đám đông phát triển web chuyên nghiệp. Nó cung cấp một số thành phần JavaScript dựng sẵn tiện dụng. Tích hợp tốt với cơ sở dữ liệu và tuân thủ các tiêu chuẩn mới như XHTML và XML.

Macromedia HomeSite 5 – HomeSite 5 là trình soạn thảo HTML và JavaScript rất thích. Từ Macromedia có thể được sử dụng để quản lý các trang web cá nhân một cách hiệu quả.

Bài viết khác:

Bài 1: Chương trình đầu tiên node js

[Bài 2] Components của Angular js 8