Hướng dẫn cài memcached trong mvc

0
360
memcached
memcached

Xin chào mọi người

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cài đặt và sử dụng memcached trong mvc nhé

Đầu tiên bạn cần tải memcached về memcached-win64-1.4.4-14 dành cho bản 64bit và bản 32bit memcached-win32-1.4.4-14

Sau khi bạn tải về giải nén ra bạn cmd vào thư mục bạn vừa giải nén

Bạn đánh lệnh sau :

  • memcached -d install (để cài đặt)
  •  memcached -d start (để khởi động server memcached)

Để kiểm tra xem server memcached đã chạy chưa vào trong servers của windows xem đã chạy chưa.

Sau khi server memcached đã chạy ,bạn tạo 1 ứng dụng mvc sau đó bạn vào nuget cài đặt gói EnyimMemcached: Install-Package EnyimMemcached

Sau đó bạn vào webconfig cấu hình như sau :

Sau đó bạn vào 1 controller bất kì biết đoạn code sau :

Cảm ơn các bạn