Xin chào mọi người

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách dùng reverse proxy và tại sao phải dùng đến nó trong iis

Reverse proxy : là một loại proxy server trung gian giữa một máy chủ và các clients gởi tới các yêu cầu. Nó kiểm soát yêu cầu của các clients, nếu hợp lệ, sẽ luân chuyển đến các servers thích ứng.

Tại sao mình phải dùng nó :

  • Nó che giấu sự tồn tại và các thông tin của các servers thật đang sử dụng.
  • Nó có thể chia đều các yêu cầu của các máy khách tới các servers.
  • Nó có thể nén nội dung, làm cho việc truy cập nhanh hơn.
  • Nó có thể được dùng như là một firewall để chống đỡ các cuộc tấn công vào các ứng dụng web.
  • Nó có thể caching nội dung web server gửi và “rót” từ từ đến các máy khách hoạt động chậm. Máy chủ không phải đợi client.
  • Nó có thể cache các nội dung tĩnh như hình ảnh, tập tin.

Bấy nhiêu đây cũng đủ thấy sự cần thiết của nó.

Để cài đặt reverse proxy trong IIS thì bạn có thể làm các bước sau :

Bước 1 : Bạn mở  Web Platform Installer

Bước 2 : Bạn search Application Request Routing

Bước 3 : Sau đó bạn chọn phiên bản để cài đặt.

Cảm ơn các bạn đã đọc