Bài 1 – Chương trình đầu tiên node js

0
349
node js http
node js http

Chào các bạn ,hôm nay mình hướng dẫn các bạn viết chương trình đầu tiên nhé:

Bước 1: Bạn tạo một thư mục để lưu file code js nhé.

Bước 2: Bạn tạo 1 file js với tên là “bai_1.js”

Bước 3: Bạn mở file “bai_1.js” bằng notepad++ nếu bạn chưa có thì cài vào nhé.

Bước 4 : Bạn gõ nội dụng sau vào ,nhớ là gõ vào nhé đừng nên copy:

//khai báo sử dụng module HTTP
var http = require('http');
Khởi tạo server chạy cổng 8000
http.createServer(function (req, res) {
   //thiết lập giá trị server trả về
    res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
    res.end('Hello World!');
}).listen(8080);

Mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu nhé

Trong node js khi bạn cần sử dụng một module nào thì bạn require module đó vào, ở bài này mình sẽ nói sơ qua cho các bạn nắm và hình dung sơ lược node js nó như thế nào qua bài sau mình sẽ nói kỹ cho các bạn hiểu nhé.Như ví dụ ở trên là mình require module HTTP

Đoạn tiếp theo là mình khởi tạo 1 cổng để chạy ,bạn có thể khởi tạo cổng bất kỳ nhưng trừ những cổng đặc biệt ra nhé ví dụ cổng 80.

Tiếp đến Hàm res.writeHead dùng để thiết lập các tham số của header khi gửi kết quả về cho client.

Cuối cùng là res.end(‘Hello World!’) cái chỗ này nó sẽ hiện thị kết quả lên màn hình,đáng lẻ bạn nên viết thế này nó sẽ đầy đủ :

res.write(‘Hello World!’);

res.end();

Còn cách mình viết thì viết ngắn ngọn hơn nhưng kết quả tương tự nhau

Sau khi viết xong bạn chạy như sau :

Bước 1: Mở CMD lên

Bước 2 : Bạn trỏ về nơi bạn lưu trữ file js

Bước 3 : Bạn ghi : “node bai_1.js”

Bước 4 : Bạn mở trình duyệt lên và gõ http://localhost:8080 bạn sẽ thấy kết quả nhé.

Hôm nay tới đây thôi ,Hôm nay chúng ta bắt đầu đi sâu vào node js nhé

Cảm ơn các bạn đã đọc bài