Cộng ngày trong php

0
470
time-php
time-php

Xin chào các bạn

Có rất nhiều bạn sẽ thắc mắc là giờ mình muốn tăng thêm ngày trong php thì phải làm sao ? Thật ra nó rất đơn giản nhé,bạn làm như sau :

EX: Ví dụ mình muốn add thêm 5 ngày :

<?php
    $date = "2017-11-17";
    echo date('Y-m-d', strtotime($date. ' + 5 days'));
?>

Kết quả :

2017-11-22

EX: Mình muốn add thêm 5 ngày so với ngày hiện tại mình làm như sau :

<?php echo date('Y-m-d', strtotime(' + 5 days')); ?>

 

Nếu bạn thắc mắc hay cần hỗ trợ thì cứ comment mình sẽ trả lời nhé