date_diff trong php

0
595
Constant-in-PHP
Constant-in-PHP

Xin chào các bạn

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách lấy số ngày trong php .Để biết được từ ngày này đến ngày kia bao nhiêu ngày thì mình sẽ sử dụng hàm date_diff() ,cách sử dụng như sau :

<?php
$date1 = date_create("2017-04-15");
$date2 = date_create("2017-05-18");

//mình truyền vào 2 ngày mình muốn
$diff = date_diff($date1,$date2);

//xuất ra số ngày
echo 'số ngày - '.$diff->format("%a");
?>