Chuyển đổi ngày từ dd/mm/yyyy sang mm/dd/yyy

0
403
datetime
datetime

Chào các bạn

Trong quá trình mình code khi mình dùng dịnh dạng dd/mm/yyyy để hiện thị ,tuy nhiên khi bạn lưu vào db thì sẽ có những trường hợp sẽ gây ra lỗi định dạng kiểu ngày vì thế sẽ cần phải chuyển nó về định dạng mm/dd/yyyy .Các làm như sau rất đơn giản

DateTime.ParseExact("28/08/2012", "dd/MM/yyyy", CultureInfo.InvariantCulture)
            .ToString("MM/dd/yyyy", CultureInfo.InvariantCulture);

Cảm ơn các bạn đã đọc,có vấn đề gì thì cứ liên hệ mình nhé