[Bài 3] Ví dụ về Component

0
391

Hôm nay mình sẽ làm 1 số ví dụ về component để các bạn hiểu rõ hơn về nó:

Bây giờ, chúng ta cần tạo một component mới trong Angular js 8. chúng ta có thể tạo một dự án mới hoặc sử dụng cùng một dự án như bài viết trước. Trong thư mục dự án, chúng tôi có một tệp thành phần có tên app.component.ts. Bây giờ, trước tiên chúng ta sẽ phát triển một thành phần có chứa HTML nội tuyến.

Demo 1: cơ bản

app.component.ts

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
selector: 'app-root',
template: '

Component is the main Building Block in Angular

'
})
export class AppComponent {

}