“không có tác nhân người dùng nào chỉ định” hoặc “không hiểu cú pháp” trong file robots.txt

0
180
robots.txt
robots.txt

Chào mọi người

Chắc hẳn dạo gần đây mọi người sẽ hay gặp vấn đề trong master tool file robots hiện thị lỗi “không có tác nhân người dùng nào chỉ định” hay “không hiểu cú pháp” mặc dù mình đã tạo ra file robots.txt đúng nhưng vẫn lỗi.

Sau đây mình chỉ cho các bạn cách chỉnh lỗi này nhé:

Bước 1 : Bạn cần có phần mềm Notepad++

Bước 2 : Bạn mở file robots.txt đó lên bằng Notepad++

Bước 3: Bạn sẽ thấy trên phần công cụ của Notepad++ có menu “Encoding” bạn bấm vào đó và chọn dòng “Encode In ANSI

Bước 4: Lưu lại và up lại file robots lên hosting hoặc bạn dùng server thì lưu nó lại là được.

Bước 5:Bạn vào master tool vào chỗ bộ công cụ kiểm tra robots.txt sau đó bấm gửi rồi chọn gửi để mình cập nhật lại file robots.txt

Bước 6 : F5 lại trình duyệt và xem kết quả.

 

Cảm ơn các bạn